Selasa, 15 Mei 2012

Fatihah Perpisahan

  • Bi asma Allahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Segenap makhluk, yang hidup dan yang tak hidup, yang terjangkau dan yang tak terjangkau oleh liputan panca indra, adalah titah mahakarya-Mu. Hanya Engkaulah Pemegang mutlak hak cipta dan hak milik atas mereka. Setiap amal, buah interaksi dengan makhluk-Mu, menjadi nirmakna tanpa izin dan rida-Mu. Seraya menyebut asma-Mu, Yang Maha Pemurah dan Penyayang, enam tahun silam hamba menyambut kehadiran benih-benih generasi terbaik yang Engkau utus untuk mengisi dan menghiasi hari-hari hamba.
  • Al-hamdu li Allahi Rabbi al-`alamina. Berkat izin dan rida-Mu, kini benih-benih itu telah tumbuh menjadi bibit-bibit khalifah yang, insya Allah, kelak akan menunaikan misi untuk memakmurkan bumi-Mu. Dengan segala puji kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada hamba untuk turut mencelup jiwa, raga, akal, rasa, dan karsa mereka dalam kawah tarbiyah pusaka Rasul-Mu. Semua ini tidak luput dari iradat-Mu karena Engkaulah Pengendali Tunggal denyut nadi semesta alam, yang bergerak maupun yang diam.
  • Ar-Rahmani ar-Rahimi. Beragam kenangan --manis, pahit, asam, getir, seru, lucu, haru, pilu-- telah terbentang panjang dari titik awal perjumpaan hingga detik-detik akhir perpisahan kami. Dengan kemahamurahan-Mu, Engkau izinkan hamba menyelami keindahan aneka panorama di kedalaman samudra ilmu-Mu. Dengan kasih-Mu, Engkau izinkan hamba mengisap kejernihan tetes-tetes nira dan madu yang meleleh lembut dari tetumbuhan aneka rupa di taman kearifan-Mu. Dengan sayang-Mu, Engkau izinkan hamba menghirup wewangian bunga aneka aroma dan mereguk kesegaran buah aneka rasa di kebun hikmah-Mu. Dengan Rahman dan Rahim-Mu, Engkau ejawantahkan khazanah ilmu, kearifan, dan hikmah-Mu itu sebagai pribadi-pribadi unik yang Engkau titiskan pada anak didik hamba. Sejujurnya, dalam kurun enam tahun itu bukanlah mereka yang berguru kepada hamba, melainkan justru hambalah yang sesungguhnya belajar dari mereka. Kalaupun ada secuil pelajaran yang dapat mereka serap dari hamba, itu semata-mata berkat kemurahan-Mu yang bersenyawa dengan welas asih-Mu. Engkau pancarkan Rahman dan Rahim-Mu pada kecerdasan mereka dalam mencerna ayat-ayat keagungan-Mu.
  • Maliki yaumi ad-din. Engkaulah Penegak neraca keadilan dan Pemegang palu sidang peradilan pada hari pembalasan kelak, ketika setiap amal --pikiran, perasaan, sikap, dan perbuatan-- mesti dipertanggungjawabkan. Selama enam tahun anak-anak didik hamba menjadi bagian --bahkan bagian terpenting-- dalam rentang hidup hamba. Mustahil, dalam kurun sepanjang itu hamba nihil dari dosa dan kesalahan. Kekhilafan yang terjadi akibat kebodohan hamba atau kezaliman yang terjadi akibat kepongahan hamba akan menjadi pemberat bobot amal keburukan hamba di neraca peradilan-Mu. Tiada yang lebih hamba butuhkan pada hari yang Engkau janjikan nanti, selain luapan ampunan-Mu. Sementara, hamba khawatir Engkau tidak berkenan membuka pintu ampunan-Mu sebelum Engkau saksikan transaksi permaafan sebagai wujud pelunasan utang piutang dosa dan kesalahan di antara kami. Maka, bukakan pintu maaf anak-anak didik hamba. Ulurkan tangan-tangan halus mereka untuk membaluri jiwa kerdil hamba dengan sepenuh ketulusan maaf. Sebaliknya, andai pernah ada adab mereka kepada hamba yang sempat mengundang murka-Mu, segera simpan kembali amarah-Mu. Hamba tak pernah sungkan untuk membiarkan pintu maaf terbuka lebar-lebar sebelum, ketika, dan setelah mereka membuat kenakalan yang polos dan spontan itu.
  • Iyyaka na`budu wa iyyaka nasta`inu. Di antara sekian banyak anak didik hamba, masing-masing piawai dalam sejumlah bidang tertentu tetapi kurang mahir dalam beberapa bidang yang lain. Dengan keragaman bakat dan kreativitas itulah Engkau titahkan mereka untuk memilih, menekuni, dan mengembangkan profesi dan pekerjaan yang berbeda-beda. Hamba pasrah kepada kewenangan mutlak-Mu untuk membekali anak didik hamba dengan bakat dan minat tertentu, memberdayakan bakat dan minat mereka menjadi kecakapan yang berdaya guna, lalu mengantarkan mereka ke lahan profesi dan kursi jabatan yang tepat guna dan penuh maslahat. Yang hamba mohon hanyalah jadikan bakat, minat, kecakapan, profesi, dan jabatan mereka kelak sebagai titian pengabdian yang ikhlas kepada-Mu. Dengan pertolongan-Mu, jadikan setiap krida dan karya mereka sebagai wahana ibadah kepada-Mu sembari membangun kedamaian dan kesejahteraan hidup berjamaah di muka bumi.
  • Ihdina as-sirata al-mustaqima. Di depan mata anak didik hamba terbentang memanjang beragam lorong pendidikan dengan aneka corak, motif, warna, dan nuansa. Selepas dari pangkuan hamba, mereka akan segera berhamburan menyerbu gerbang-gerbang sekolah lanjutan. Tunjukkan kepada mata hati mereka jalan pendidikan terbaik menurut pandangan-Mu Yang Mahacermat. Tuntunlah langkah kaki mereka ke arena pendidikan yang menjamin kemurnian akidah, kesahihan ibadah, dan keluhuran muamalah. Teguhkan karsa mereka untuk menapaki jalan lurus yang Engkau ridai, kendati  kadang terjal, licin, sempit, dan berlubang.
  • Sirata allazina an`amta `alaihim, gairi al-magdubi `alaihim wa la ad-dallina. Anak-anak didik hamba beranjak meninggalkan masa kanak-kanak, menginjak masa remaja -- usia yang menguras kewaspadaan ekstra dan mengundang kecemasan luar biasa. Jagalah jiwa raga mereka agar tetap tegar mempertahankan harkat dan martabat dalam mengarungi gelombang pergaulan budaya serbaneka. Peliharalah kesetiaan mereka kepada keluhuran syariat sebagai benteng dan tameng untuk melawan godaan iblis yang kadang merayu santun dan berbisik lembut bak angin spoi menyusuri ngarai, tetapi kadang menghantam keras dan perkasa bagaikan badai menggulung ombak lautan menerjang pantai.
  • Walau hamba tak sesuci para nabi atau sebersih para sufi, izinkan hamba memohon: kabulkanlah doa hamba ini. Amin, amin, amin, ya, Mujiba as-sailina.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tak Ada Murid Tak Pintar

Dia itu salah satu murid saya. Murid ilmu per-SOAL-an. Mulai dari nol. Besar. Dulu dia suka menyodorkan soal. Sudah jadi naskah sepaket....